Warunki atmosferyczne w Polsce są zmienne. W naszym kraju występowały już długotrwałe susze, ciągłe opady deszczu powodujące powodzie w wyniku nagłego, niebezpiecznego podniesienia się stanu rzek polskich.Szczególnie w przypadku drugiej wspomnianej klęski, obywatele tracą dobytek zgromadzony w ciągu całego swojego życia, często pozostając z drobną, zgromadzoną paczuszką. Często dopiero wtedy przeprowadza się, obok akcji ratunkowej, cykl zabezpieczeń poziomu wód.

Propozycja skutecznego zabezpieczenia przed powodzią

grodziceWyżej wymienione zadania, podejmowane post factum, dla ludzi dotkniętymi na przykład falą powodzi, nie są żadnym pocieszeniem w okolicznościach utraty dobytku. A takich sytuacji można uniknąć. wyjściem z sytuacji, jest produkowana  w naszym kraju grodzica. Grodzice wodoszczelne typu PVC znajdują zastosowanie jako ściany oporowe, wzmocnienie i zabezpieczenie obszarów o zmiennym, kapryśnym poziomie wód. Z nich właśnie tworzy się wały przeciwpowodziowe, groble, czy nawet regulację kierunku i przepływu rzek i uregulowanie ich poziomu. Na szczególną uwagę zasługują, wyżej już wymienione grodzice. Zbudowane z plastikowej masy są w efekcie odporne na korozję, jednak niezwykle odporne i estetyczne, znoszące szczególny napór wody a ponadto dzięki tym cechom mogą być wykorzystywane w długim okresie czasu, gwarantując bezpieczeństwo, nie tracąc estetyki otoczenia.

Obowiązkiem wręcz ogólnokrajowym, jest zabezpieczenie terenów podmokłych, narażonych na zalanie jeszcze przed tragedią. Z zakupem skutecznych zabezpieczeń, chociażby wspomnianych PVC, nie ma najmniejszego problemu. Wystarczy jedynie dobra wola decydentów i pełna świadomość konsekwencji klęsk żywiołowych. Osoby dotknięte zalaniem, potrzebują w efekcie pomocy finansowej państwa. Powstaje więc pytanie czy bardziej opłaca się działanie zapobiegawcze, czy też ogromny wkład finansowy dla osób poszkodowanych.