Masa do zalewania na gorąco, to termoplastyczny modyfikowany produkt na bazie polimeru, nakładany na gorąco z dodatkami organicznymi i wypełniaczami mineralnymi. Składa się z bitumu z polimerami, wypełniaczami mineralnymi i dodatkami organicznymi. Jest podstawowym surowcem, wykorzystywanym między innymi do łatania dziur w drogach.

Właściwości najlepszych mas do zalewania

najlepsza masa zalewowa na gorącoPasta do lutowania na gorąco, charakteryzuje się wysoką przyczepnością do krawędzi spoiny oraz odpornością na wysokie i niskie temperatury. Produkt jest odporny na wodę i sól, wodoodporny i odporny na procesy starzenia. Ze względu na niską gęstość produkt charakteryzuje się niskim zużyciem w stosunku do swojej masy. Służy do uszczelniania skrzyżowań na nawierzchniach betonowych i asfaltowych, skrzyżowań elementów betonowych w budownictwie drogowym i blokowym, do wypełniania konstrukcji przejściowymi warstwami ściernymi nawierzchni asfaltowych i asfaltobetonowych, a także do prac naprawczych na nawierzchniach asfaltowych (np. spękań). Z uwagi na różnorakie warunki atmosferyczne, najlepsza masa zalewowa na gorąco, powinna charakteryzować się wysoką odpornością na nie, a także długą żywotnością. Z uwagi na koszty, które trzeba ponieść przy każdym zleceniu łatania dziur, pasty dobierane są, pod względem jak najlepszej wytrzymałości na czynniki zewnętrzne. Przed nałożeniem należy pokryć ściany spoiny preparatem gruntującym, w celu uzyskania odpowiedniej jak najlepszej przyczepności. W przypadku zalewania cięcia na nawierzchni asfaltowej, do jej przygotowania wystarczy przedmuchanie gorącym powietrzem.

Z uwagi na ceny mas zalewowych, należy pamiętać, aby proces wykonać jak najbardziej rzetelnie i umiejętnie. Najlepiej jest rozpuścić tylko tyle materiału, ile zostanie zużyte na cały dzień. Powtarzające się topienie może mieć negatywny wpływ na jego właściwości, co przełoży się na większe zużycie.