Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?

Wolontariat

Czyli coś bez czego pomoc nie była by możliwa. Dzięki wolontariuszom można naprawdę wiele zdziałać. Zjednoczeni ludzie w jednym celu to naprawdę ogromna siła. Razem jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dużo!

Wolontariat nie daje przyjemności tylko jednej stronie. Ludzie potrzebujący otrzymują niezbędną im do życia pomoc a wolontariusze spełnienie i ogromną satysfakcje. Jest to uczucie nie do opisania!

128425

wolontariuszy wspołpracujących z nami

Dołącz do nas i POMAGAJ!