W przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz zajmujących się przewozem towarów za pomocą samochodów ciężarowych, znajdują zastosowanie specjalne wagi, które są w stanie określić dokładną wartość wagi pojazdu po jego wjeździe w wyznaczone miejsce, które zostaje objęte pomiarem wagi. Dzięki tego rodzaju systemom, możliwe jest dokonanie profesjonalnego pomiaru wagi.

Profesjonalna legalizacja systemów mierzenia wagi

legalizacja wagPrzed wyruszeniem w trasę kierowcy zestawu ciężarowego, konieczne jest dokonanie pomiaru wagi całego samochodu ciężarowego. Jest to wymagane przez odpowiednie służby nadzorujące bezpieczeństwo i higienę pracy transportu drogowego. Samochód ciężarowy nie może przekroczyć określonej wagi, dlatego też konieczne jest dokonanie pomiaru pozwalającego na określenie dokładnej wartości masy zestawu ciężarowego, jakim porusza się kierowca po drogach. Dokonanie dokładnego pomiaru pozwala na umożliwienie wyruszenia w drogę kierowcy, lub uniemożliwienie, jeśli zestaw jest zbyt ciężki, gdyż nie pozwala to na legalne przemieszczanie się samochodu ciężarowego po drogach. Każda waga która stanowi wyposażenie przedsiębiorstw spedycyjnych, musi zostać odpowiednio zalegalizowana przez służby wykonujące tego rodzaju czynności, oraz wystawiające certyfikat i atest pozwalający na użytkowanie wagi. Legalizacja wag polega na dokładnym badaniu technicznym systemu wagowego, oraz wystawienie certyfikatu i atestu pozwalającego na korzystanie z wagi przedsiębiorstwie.

Czynności polegające na legalizacji są konieczne, jeśli firmy spedycyjne umożliwiają z kierowcom dokonanie pomiaru wartości wagi zestawu ciężarowego. Waga zestawu jest wpisywana w dokumentach, co umożliwia na wyruszenie w trasę wraz z towarem, przez kierowcę zatrudnionego w przedsiębiorstwie spedycyjnym lub w firmie logistycznej.