Narzędziami każdego elektryka są oprócz typowo mechanicznych kombinerek, szczypiec i tym podobnych , także mierniki elektryczne, które służą do pomiaru napięć, natężeń i innych wielkości elektrycznych. Elektryk praktycznie bez tego typu mierników nie może pracować. Jak w przeciwnym wypadku udałoby mu się ustalić czy układ pracuje poprawnie.

Konieczność używania tylko legalizowanych mierników elektrycznych

legalizacja mierników elektrycznychWłaśnie konieczność diagnozy wykonanej pracy, czy też układu wykonanego przez kogoś innego sprawia, że wymagane są do tego odpowiednie przyrządy. Wbrew powszechnej opinii mierników elektrycznych jest wiele, w zależności od pomiarów do jakich mają służyć. Inne mierniki używa się do pomiaru natężenia, napięcia i oporności układu elektrycznego, a innego do pomiaru skuteczności instalacji zabezpieczającej oraz uziemienia całej instalacji. Aby możliwe było prawidłowe wykonanie diagnozy niezbędna jest właściwa legalizacja mierników elektrycznych, czyli zespół czynności, które sprawdzają czy miernik pokazuje prawidłowe wartości i poświadczenie tego faktu w formie pisemnej. Legalizacją mierników zajmują się odpowiednie instytucje rządowe, które porównują odczyty z mierników, z odczytem z urządzeń wzorcowych. Jeśli odchyłki mieszczą się w normie, to taki miernik otrzyma świadectwo legalizacji dopuszczające go do dokonywania pomiarów. Oczywiście nie wszystkie mierniki są legalizowane, jednak w takich przypadkach należy uznać ich odczyty tylko za informacje pomocnicze.

Zaleca się wykonywanie legalizacji mierników raz do roku lub co kilka lat w zależności od rodzaju odczytu. Każdy elektryk jest zaznajomiony z okresami legalizacji i powinien tych terminów pilnować, ponieważ nikt za niego tego nie zrobi. Jak informują instytucje rządowe elektrycy raczej o tym pamiętają i nie ma z tym większego problemu.