Młodzi ludzie, którzy zmagają się z zaburzeniami zachowania, problemami emocjonalnymi, a także brakiem akceptacji wymagają odpowiedniego wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. Dzięki właściwej pomocy poprawiają jakość swojego życia, zdecydowanie lepiej radzą sobie w szkole, w grupie rówieśniczej.

Metody wykorzystywane w psychoterapii dziecięcej

psychoterapia dziecięca poznańW wielu sytuacjach rodzice nie są w stanie pomóc swoim pociechom, dlatego powinni skorzystać ze wsparcia psychologa, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, a także potrafi nawiązać więź z młodym człowiekiem. Bardzo pomocna okazuje się wówczas psychoterapia dziecięca Poznań jest miastem, gdzie sesje terapeutyczne odbywają się przy ścisłej współpracy z dorosłymi opiekunami. Dzięki temu można osiągnąć doskonałe efekty. Specjalista pomaga także rodzicom, dzięki czemu mogą oni zrozumieć problemy młodego człowieka, a także zmienić swój sposób postępowania, dzięki czemu skutecznie pomagają swoim pociechom. Sesje terapeutyczne dostosowane są do wieku dziecka, w przypadku najmłodszych pacjentów przybierają zazwyczaj formę zabaw i gier, natomiast przypadku nastolatków niezbędne są rozmowy. W przypadku, kiedy dziecko odczuwa silny dyskomfort i stres niezbędna okazuje się obecność opiekuna. Terapia jest wyjątkowo skuteczna, odpowiednie zdiagnozowanie problemu umożliwia dostosowanie form pomocy. Psycholog zapoznaje się ze stanem zdrowia swojego pacjenta, poznaje sposób jego funkcjonowania w domu i szkole, zbiera cenne informacje, dowiaduje się, jakie metody wychowawcze stosowane są w domu. Konsultacje z rodzicami mają na celu zaplanowanie działań, których zadaniem jest pomoc młodemu człowiekowi. Psychoterapia wymaga ścisłej współpracy ze specjalistą.

Oddziaływania terapeutyczne przyjmują najczęściej formę indywidualnej pracy z dzieckiem, która dostosowana jest do wieku rozwojowego młodego człowieka, a także pracy z rodzicami, uświadomienie im mechanizmów, które powodują trudności dziecka. Praca z całą rodziną, dostosowanie działań do wieku malucha jest doskonałą formą pomocy i wsparcia.