Przechowywanie i dystrybucja żywności to dziedzina dzięki której wiele osób ma dostęp do świeżej i zdrowej żywności. Technologia przechowywania produktów spożywczych jest istotna ze względu na klimat i dostęp do pożywienia w niektórym miejscach świata. Dzięki zastosowaniu tworzyw sztucznych do opakowań możliwa jest oprócz długotrwałego przechowywania także możliwość transportu do odległych części globu.

Folie propylenowe do opakowań

folia propylenowaDobrym materiałem wykorzystywanym na szeroką skalę w przemyśle spożywczym jest propylen. Jest on jednym z dwóch najczęściej używanych tworzyw sztucznych w branży spożywczej. Jak potwierdzają badania produkty spożywcze czują się dobrze przy kontakcie z tym materiałem, dlatego normy dopuszczają korzystanie z niego jako ich opakowania. Jest on materiałem lekkim, a dzięki temu koszt wytworzenia opakowania nie jest wysoki. Dodatkowo folia propylenowa posiada wiele innych zalet, które przemawiają na korzyść jej zastosowania. Można ją na przykład barwić na dowolny kolor bez utraty jej właściwości zarówno chemicznych jak i fizycznych takich jak rozciągliwość. Jest to bardzo ważne ze względów marketingowych, gdyż atrakcyjny wygląd opakowania przyciąga klientów. Barwa ma też istotne znaczenie przy niektórych produktach ponieważ kolory odbijające promienie słoneczne zapewniają dodatkową ochronę dla produktów, które niekorzystnie znoszą promieniowanie ultrafioletowe. Następną zaletą stosowania tego typu folii jest możliwość jej recyklingu i po przetworzeniu ponownego  jej użycia. W dobie popularyzacji ochrony środowiska jest to na pewno niepodważalny argument.

Żywność pakowana w folie propylenowe jest powszechnie uznawana za dobrze zabezpieczona i nikt nie ma już obiekcji jak w dawnych czasach, kiedy wprowadzano tworzywa sztuczne do pakowania, że ma to korzystny wpływ na produkty. Nie bez znaczenia są aspekty środowiskowe stosowania folii, pod warunkiem oczywiście, że będziemy z nich korzystać zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i wyrzucać je do przeznaczonych do tego pojemników.