Stężenie pyłu i kurzu na naszym stanowisku pracy było tak duże, że bez maski ochronnej, filtrującej wdychane powietrze, uszczerbek na zdrowiu był prawie pewny. Z tego powodu, samo wejście do hali produkcyjnej dozwolone było wyłącznie w takowej masce, gdyż nawet krótkotrwałe przebywanie w tak skażonym powietrzu niosło ze sobą duże ryzyko.

Przeciwpyłowe maski robocze

maski bhpMimo iż ochrona dróg oddechowych była na naszym stanowisku niezbędna, potrzebowaliśmy również dużej swobody ruchu i możliwości sprawnej pracy, dlatego też używane przez nas maski nie były pełnotwarzowymi odmianami, które być może zapewniały bardzo dobrą ochronę, aczkolwiek były ciężkie i niewygodne. Nasze maski bhp wykonane były z miękkiego i lekkiego materiału, osłoniętego od wewnątrz cienką warstwą folii, nie przepuszczającej powietrza. Filtry w tych maskach miały chronić użytkownika głównie przed zapyleniem, więc nie mogły być używane w miejscach gdzie stosowano środki chemiczne podczas pracy, bo przed takowymi nie zapewniały żadnej ochrony. Były jednak o wiele lżejsze i wygodniejsze, a podczas pracy niemal nie zauważało się ich obecności. Filtr owych masek bardzo dobrze przepuszczał powietrze, więc oddychanie w nich było łatwe, a intensywna praca nie męczyła tak bardzo jak ta, wykonywana z użyciem masek chemicznych. Nasze maski posiadały również dużą możliwość regulacji co duże odmiany przeciwchemiczne, aczkolwiek regulacja miała na celu zapewnienie jak największej wygody pracownika.

Dość prosty filtr nie musiał być wymieniany często, i jedna maska mogła być używana skutecznie nawet przez kilka miesięcy. Bardzo niska cena takich masek oznaczała również iż mieliśmy ich bardzo duży zapas i nie było momentu w którym musieliśmy się martwić o brak masek do wymiany.