Po tegorocznej inspekcji budowlanej okazało się, iż do rozbiórki nadaje się niemal połowa starych kamienic, które nie spełniały wymagań konserwatora zabytków. Jako że owe kamienice położone były w samym centrum miasta, ich rozbiórka była jednak bardzo trudna, a teren uniemożliwiał użycie maszyn budowlanych, przynajmniej do czasu oczyszczenia części budynków.

Profesjonalny nadzór nad pracami wyburzeniowymi

kompleksowy nadzór saperskiOkazało się jednak, że prace będą o tyle trudniejsze, iż wiele budynków było w zdecydowanie złym stanie, a ich instalacja nieszczelna. Jakiekolwiek prace mogły więc prowadzić do wybuchu gazu lub pożaru, więc do przeprowadzenia rozbiórki potrzebny był kompleksowy nadzór saperski. Pierwszą czynnością, jaką saperzy wykonali po wstępnych oględzinach budynków była ocena zagrożenia i wybranie tych, w których prawdopodobieństwo uszkodzenia linii gazowych było najmniejsze. Po uprzednim demontażu owych linii, budynki owe zostały wyburzone przez saperów za pomocą ładunków wybuchowych, bezpiecznie rozłożone, a pozostałości po nich usunięte z terenu rozbiórkowego. Pozostałe, jednak, musiały być rozebrane całkowicie ręcznie, pod ścisłym nadzorem ekipy saperskiej, która aktywnie kierowała czynnościami pracowników w taki sposób, by prace stwarzały jak najmniejsze zagrożenie zarówno dla załogi, jak i dla otoczenia.

Ze względu na podwyższony stopień ostrożności, prace posuwały się stosunkowo wolno, aczkolwiek o wiele bezpieczniej, niż w przypadku zastosowania konwencjonalnych metod rozbiórki. Mimo to, udało nam się skończyć wszystkie czynności rozbiórkowe ledwie w dwa tygodnie, nie tylko bez żadnych wypadków i większych trudności, ale również bez żadnej szkody dla otoczenia i osób postronnych, głównie dzięki profesjonalnemu podejściu saperów.