Kierowcy, jak każdemu pracownikowi na czas wyjazdu służbowego przysługuje dieta wypłacana przez pracodawcę. W przypadku kierowców wysokość oraz sposób wypłacania diet jest regulowany ustawą o czasie pracy kierowcy z 2013 roku. Według wyżej wymienionych przepisów kierowcy przysługuje dieta dzienna oraz zwrot innych kosztów związanych z podróżą.

Naliczanie diet kierowcy

rozliczenie diet kierowcyDla kierowcy podróż służbowa to podróż wykraczająca poza trasę wykonywania pracy przez kierowcę. Dla przykładu, jeżeli kierowca w umowie o pracę ma wpisane miejsce wykonywania pracy: województwo wielkopolskie, to podróżą służbową będzie dla niego wyjazd do Warszawy. Za podróż służbową należy się kierowcy dieta w wysokości 30 złotych dziennie na pokrycie podwyższonych kosztów wyżywienia podczas podróży służbowej. Stawka diety 30 złotych obowiązuje w Polsce. Stawki diet za podróż zagraniczną jest określona innymi przepisami. Kierowca w podróży służbowej może otrzymać także zwrot kosztów za nocleg. Stawka ryczałtu wypłacanego kierowcy za nocleg to 45 złotych. Ryczałt przysługuje w momencie, gdy kierowca nie przedstawi dokumentów potwierdzających rzeczywiste koszty noclegu. W przypadku podróży zagranicznych diety kierowcy należy rozliczać według regulacji prawnych kraju docelowego. Dla przykładu dieta kierowcy we Francji wynosi 44 euro według przepisów francuskich. Podsumowując rozliczenie diet kierowcy odbywa się na podstawie ustawy o czasie pracy kierowców oraz na podstawie innych przepisów prawnych.

Kierowcom przysługuje dieta w wysokości 30 złotych za podróże krajowe w momencie, gdy pracodawca nie zapewnia wyżywienia w trasie. Jeżeli kierowca ma zapewnione wyżywienie w trasie nie przysługuje mu dieta. Jeżeli podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę kierowcy przysługuje połowa diety czyli 15 złotych. Ewidencję delegacji prowadzi pracodawca.