Jest to objętość krwi pompowanej przez serce. Jedną z metod jej pomiaru jest termodylucja. Badanie to jest wykonywane z reguły podczas cewnikowania prawostronnego i polega na pomiarze różnicy temperatur krwi przepływającej między termistorami umieszczonymi w różnych miejscach cewnika używanego podczas tego badania.

Jak monitorować rzuty serca?

rzut sercaO ile częstość pracy serca można zmierzyć bardzo łatwo, o tyle dokładny pomiar objętości wyrzutowej możliwy jest przede wszystkim metodami inwazyjnymi. Rzut serca, czyli pojemność minutowa jest to objętość krwi, jaka jest pompowana przez serce w ciągu jednej minuty. Wartość ta wynika więc z częstości pracy serca i objętości wyrzutowej, czyli ilości krwi, jaka jest wyrzucana z prawej i lewej komory przy każdym skurczu. Cewnikowanie prawostronne jest badaniem inwazyjnym pozwalającym na uzyskanie wielu parametrów pracy serca, w tym rzutu. Procedura ta polega na wprowadzeniu cewnika przez żyłę szyjną lub udową do prawego przedsionka, prawej komory oraz tętnicy płucnej. Badanie to mówi wiele o stanie układu krążenia i wydolności serca. Dzięki cewnikowaniu prawostronnemu można zmierzyć między innymi ciśnienia panujące we wspomnianych jamach i opór naczyniowy. Metoda termodylucji nazywana jest także metodą pomiaru rozcieńczenia temperaturowego. Badanie jest co prawda inwazyjne, ale nie powoduje żadnych komplikacji.

Im większa jest wydolność serca, tym większa jest ilość krwi przepływająca przez prawy przedsionek i prawą komorę, a więc mniejszy jest spadek temperatury krwi rejestrowany na końcu cewnika. Na podstawie różnicy temperatury i szybkości jej zmiany, komputery wyrysowuje krzywą spadku i wzrostu temperatury, która pośrednio mówi o prędkości przepływu krwi. Na podstawie tego wykresu, obliczana jest objętość wyrzutowa.