Sprawozdanie finansowe jest dokumentem, który składa się z kilku części i przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz dochodową podmiotu prowadzącego w danym roku obrotowym księgi rachunkowe. Sprawozdanie finansowe składa się również z bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także informacji dodatkowych.

Jak przygotować odpowiednie sprawozdanie finansowe?

sprawozdania finansowe w LubliniePrzede wszystkim warto skorzystać z usług specjalistów, którzy pomagają przygotować sprawozdania finansowe w Lublinie. Będziemy mieli wtedy pewność, że wszystko zostało wykonane profesjonalnie i nie został popełniony żaden błąd. Taka dokumentacja sporządzona jest w języku polskim oraz w aktualnej walucie polskiej. Sprawozdanie finansowe możemy przygotować na podstawie ogólnych przepisów o ustawie o rachunkowości. Kto przygotowuje sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe jest obowiązkiem kierownika jednostki i trzeba taką dokumentację wykonać nie później niż w ciągu trzech miesięcy od bilansowego dnia. Od 1 października 2018 roku sprawozdania finansowe muszą być sporządzone w formie elektronicznej oraz podpisane podpisem elektronicznym, który został zatwierdzony przez profil zaufany. Bardzo ważne jest również to aby sprawozdanie finansowe zostało dokładnie zbadane przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzone. Wtedy mamy pewność, że cała dokumentacja jest prawidłowo przygotowana. Dokumentację taką muszę przygotować firmy, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego dotyczy spółki kapitałowej oraz spółki osobowej, a także osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Spółki partnerskiej oraz spółki jawne nie muszą sporządzać sprawozdania finansowego, w sytuacji, kiedy ich przychody są mniejsze niż 2000000 €.