Przełącznik, w kategoriach sieciowych, jest elementem sprzętu sieciowego, który łączy wiele urządzeń w jedną sieć lokalną (LAN), używając przełączania pakietów do filtrowania i przekazywania danych do urządzenia docelowego. Umożliwia to komunikowanie się między komputerami i udostępnianie folderów wszystkim w sieci.

Po co stosuje się switche?

switch zarządzalny cenaAby łatwo zrozumieć to w środowisku pracy, firma może mieć cztery komputery na biurku, z których wszystkie muszą komunikować się ze sobą, w sposób umożliwiający udostępnianie folderów. Aby to zrobić, komputery PC są podłączone do przełącznika za pomocą kabli Ethernet, które tworzą koncentrator komunikacyjny umożliwiający wszystkim komputerom łączenie i udostępnianie danych. W zależności od wielkości firmy lub liczby urządzeń, które należy podłączyć, Switch może mieć różne rozmiary, od 5 portów do 48 portów. Przełączniki zarządzane zapewniają wszystkie funkcje przełącznika niezarządzanego, ale także umożliwiają konfigurowanie, zarządzanie i monitorowanie sieci LAN. Ponadto switch zarządzalny cena zwykle wynosi około 100zł i zapewnia większą kontrolę nad ruchem w sieci LAN i oferuje zaawansowane funkcje kontrolowania tego ruchu. pozwala na priorytetowe potraktowanie ruchu sieciowego i zarządzanie dostępną przepustowością, dzięki czemu najważniejszy jest ruch danych. Można skonfigurować przełącznik zarządzany, aby zaimplementować reguły, które umożliwiają różnym urządzeniom nadawanie priorytetów pakietom danych. Byłoby to bardzo przydatne, jeśli trzeba przekazać określonym urządzeniom największą przepustowość podczas przesyłania danych między nimi. Inną funkcją dostarczaną z przełącznikiem zarządzanym jest prosty protokół zarządzania siecią (SNMP). Jest to powszechnie akceptowany protokół, który umożliwia zarządzanie i monitorowanie sieci. Ta funkcja jest świetna do monitorowania stanu sieci i wydajności.

Sieci VLAN umożliwiają administratorom sieci grupowanie urządzeń bez konieczności uruchamiania nowych kabli lub wprowadzania zmian w infrastrukturze sieci. Wirtualne sieci lokalne pomagają zmniejszyć niepotrzebny ruch i pozwalają administratorom sieci zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa do komunikacji sieciowej.