Przechowywanie i dystrybucja żywności to dziedzina dzięki której wiele osób ma dostęp do świeżej i zdrowej żywności. Technologia przechowywania produktów spożywczych jest istotna ze względu na klimat i dostęp do pożywienia w niektórym miejscach świata. Dzięki zastosowaniu tworzyw sztucznych do opakowań możliwa jest oprócz długotrwałego przechowywania także możliwość transportu do odległych części globu.

Folie propylenowe do opakowań

folia propylenowaDobrym materiałem wykorzystywanym na szeroką skalę w przemyśle spożywczym jest propylen. Jest on jednym z dwóch najczęściej używanych tworzyw sztucznych w branży spożywczej. Jak potwierdzają badania produkty spożywcze czują się dobrze przy kontakcie z tym materiałem, dlatego normy dopuszczają korzystanie z niego jako ich opakowania. Jest on materiałem lekkim, a dzięki temu koszt wytworzenia opakowania nie jest wysoki. Dodatkowo folia propylenowa posiada wiele innych zalet, które przemawiają na korzyść jej zastosowania. Można ją na przykład barwić na dowolny kolor bez utraty jej właściwości zarówno chemicznych jak i fizycznych takich jak rozciągliwość. Jest to bardzo ważne ze względów marketingowych, gdyż atrakcyjny wygląd opakowania przyciąga klientów. Barwa ma też istotne znaczenie przy niektórych produktach ponieważ kolory odbijające promienie słoneczne zapewniają dodatkową ochronę dla produktów, które niekorzystnie znoszą promieniowanie ultrafioletowe. Następną zaletą stosowania tego typu folii jest możliwość jej recyklingu i po przetworzeniu ponownego  jej użycia. W dobie popularyzacji ochrony środowiska jest to na pewno niepodważalny argument.

Żywność pakowana w folie propylenowe jest powszechnie uznawana za dobrze zabezpieczona i nikt nie ma już obiekcji jak w dawnych czasach, kiedy wprowadzano tworzywa sztuczne do pakowania, że ma to korzystny wpływ na produkty. Nie bez znaczenia są aspekty środowiskowe stosowania folii, pod warunkiem oczywiście, że będziemy z nich korzystać zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i wyrzucać je do przeznaczonych do tego pojemników.


Kierowcy, jak każdemu pracownikowi na czas wyjazdu służbowego przysługuje dieta wypłacana przez pracodawcę. W przypadku kierowców wysokość oraz sposób wypłacania diet jest regulowany ustawą o czasie pracy kierowcy z 2013 roku. Według wyżej wymienionych przepisów kierowcy przysługuje dieta dzienna oraz zwrot innych kosztów związanych z podróżą.

Naliczanie diet kierowcy

rozliczenie diet kierowcyDla kierowcy podróż służbowa to podróż wykraczająca poza trasę wykonywania pracy przez kierowcę. Dla przykładu, jeżeli kierowca w umowie o pracę ma wpisane miejsce wykonywania pracy: województwo wielkopolskie, to podróżą służbową będzie dla niego wyjazd do Warszawy. Za podróż służbową należy się kierowcy dieta w wysokości 30 złotych dziennie na pokrycie podwyższonych kosztów wyżywienia podczas podróży służbowej. Stawka diety 30 złotych obowiązuje w Polsce. Stawki diet za podróż zagraniczną jest określona innymi przepisami. Kierowca w podróży służbowej może otrzymać także zwrot kosztów za nocleg. Stawka ryczałtu wypłacanego kierowcy za nocleg to 45 złotych. Ryczałt przysługuje w momencie, gdy kierowca nie przedstawi dokumentów potwierdzających rzeczywiste koszty noclegu. W przypadku podróży zagranicznych diety kierowcy należy rozliczać według regulacji prawnych kraju docelowego. Dla przykładu dieta kierowcy we Francji wynosi 44 euro według przepisów francuskich. Podsumowując rozliczenie diet kierowcy odbywa się na podstawie ustawy o czasie pracy kierowców oraz na podstawie innych przepisów prawnych.

Kierowcom przysługuje dieta w wysokości 30 złotych za podróże krajowe w momencie, gdy pracodawca nie zapewnia wyżywienia w trasie. Jeżeli kierowca ma zapewnione wyżywienie w trasie nie przysługuje mu dieta. Jeżeli podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę kierowcy przysługuje połowa diety czyli 15 złotych. Ewidencję delegacji prowadzi pracodawca.


Umiejętność władania językami obcymi, jest w dzisiejszych czasach, jedną z najważniejszych zdolności. Jeżeli chcemy podnieść swoje kompetencje, znaleźć lepszą pracę lub po prostu się rozwijać – warto zdecydować się na dobry kurs języka angielskiego.

Kurs angielskiego w Wielkiej Brytanii

kursy angielskiego w angliiUczenie się języka obcego wymaga od nas systematyczności i wiele samozaparcia. Efekty nie przychodzą łatwo, ale cała tajemnica tkwi w sposobie nauczania. Dlatego najlepiej zdecydować się na taki kurs językowy, który będzie prowadzony przez doświadczonych fachowców, dysponujących odpowiednim programem nauczania. Najlepszym sposobem, a zarazem najbardziej intensywnym są kursy angielskiego w Anglii. Tam, na co dzień będziemy musieli porozumiewać się po angielsku, a oprócz tego czekać nas będą codzienne zajęcia. Takie kursy są bardzo intensywne i wymagają od nas dużo większego zaangażowania. Oprócz nauki języka poznajemy kulturę i specyfikę kraju, jakim jest Anglia. Zajęcia są prowadzone nie tylko przez polskich nauczycieli, ale również przez native speakerów, którzy doskonale wiedzą jakich zwrotów uczyć i na jakie kwestie należy kłaść największy nacisk. Kurs angielskiego w Anglii organizuje bardzo wiele szkół językowych w całej Polsce. Ich czas trwania jest różny. Jednak nie warto decydować się na turnus krótszy niż jeden miesiąc. Każdy krótszy kurs zapewne nie pozwoli na odpowiednie doszlifowanie języka, gdyż wiedzy do przekazania jest zbyt wiele. Na każdym poziomie nauczania więc poziom zaawansowania kursanta, nie odgrywa tu wielkiej roli.

Kursy językowe w Wielkiej Brytanii to świetne rozwiązanie dla osób, które naprawdę chcą wyciągnąć z nauki jak najwięcej. Samo przebywanie w obcym kraju i konieczność codziennego konwersowania po angielsku, z czasem przyzwyczai nas i do myślenia po angielsku.