Przekazywanie niezbędnych do normalnego funkcjonowania mediów odbywa się za pomocą rurociągów i okablowania. Tworzą one skomplikowaną podziemną sieć lecz wraz z rozwojem urbanizacyjnym potrzeba ich coraz więcej. Bardzo przydatna w tym przypadku okazuje się bezinwazyjna metoda przewiertów horyzontalnych.

Oszczędny i szybki przewiert horyzontalny

przewiert sterowanyW fachowej nomenklaturze przewiert sterowany występuje pod nazwami horyzontalny, poziomy i HDD, więc można wymienione określenia stosować zamiennie. Przewierty horyzontalne zupełnie odmieniły sposoby budowy rurociągów ponieważ nagle okazało się, że można zrezygnować z koniecznych dotąd uciążliwych wykopów. Możliwość rezygnacji z wykopów przy pracach inżynieryjnych tego typu oznaczało brak dewastacji środowiska, brak zniszczeń infrastruktury naziemnej, oszczędność czasu i pieniędzy. Zatem to innowacyjne rozwiązanie niesie ze sobą same korzyści. Tym bardziej, że prace nie ograniczają się tylko do wykonania przewiertu lecz kończą się montażem linii przesyłowej w gruncie. Koncepcja przewiertów horyzontalnych łączy w sobie technologię wiercenia stosowanego w górnictwie naftowym oraz radiolokację używaną w zupełnie innych dziedzinach. Przewierty poziome wykonywane są w trzech etapach po dokładnym zbadaniu gruntu. Pierwszym krokiem jest precyzyjne wiercenie pilotażowe, którego zadaniem jest wyznaczenie podziemnej trasy przyszłego rurociągu. Przewiert musi osiągnąć zakładaną średnicę więc niezbędne jest jego rozwiercanie tzw. rozwiertakami. Ostatnim etapem budowy rurociągu jest jego wprowadzenie do przewiertu podczas ostatniego rozwiercania.

Przewierty horyzontalne są obecnie podstawową metodą budowy rurociągów wodnych, gazowych, ciepłowniczych oraz podziemnych linii energetycznych, telekomunikacyjnych i wielu innych. Wszystkie szczegółowe na temat przewiertów horyzontalnych dostępne są na stronach internetowych wykonawców.