Budowa domu to przedsięwzięcie długoterminowe, które wiążę się z przechodzeniem z etapu, na etap. Pierwszy etap dotyczy zrobienia projektu domu, a także wykonania ważnych badań geologicznych oraz geodezyjnych. Chodzi głównie o jakość ziemi, lecz niezmiernie ważne jest ulokowanie budynku tak, aby nie kolidował z budynkami na sąsiednich posesjach.

Pomiary i badania geodezyjne w Gdyni

pomiary geodezyjne w gdyniJako miasto, które chciałbym opisać wybieram Gdynię, ponieważ stamtąd pochodzę i mam doświadczenie w pomiarach. Pomiary geodezyjne w Gdyni zawsze rozpoczynam od sprawdzenia jakości gleby. Tereny nadmorskie mające to do siebie, że gleba w dużej mierze składa się z osadów i piasków naniesionych przez wiatr lub dawną działalność morza. Ma to swoje zalety. Duża warstwa piasku izoluje fundamenty lepiej, niż inne rodzaje gleby. Poziom wody gruntowej jest o wiele niższy, przez co właściciele domów mogą wykopać głębsze fundamenty. Do pomiarów należy zaliczyć również samo umiejscowienie budynku. Geodeta musi stwierdzić, czy budynek o danej długości i szerokości może stanąć na działce. Nie może on kolidować z budynkami, które usytuowane są na sąsiednich posesjach. Dużą uwagę zwraca się na odległość od ogrodzenia oraz kierunek, na który wychodzą główne okna. Jeśli pomiary okażą się zgodne z normami budowlanymi, jako obowiązują na terenie kraju, właściciel działku ma zgodę na zbudowanie domu. Ma wtedy pewność, że nie nic nie zakłóci jego budowy oraz użytkowania.

Niezbędnie ważne są pomiary, ponieważ od nich zależy na jakiej ziemi stanie budynek. Wyznaczenie dobrej gleby pozwoli uniknąć kłopotów z pękającymi ścianami lub podnoszącymi się fundamentami. Geodeta wyznaczy również gdzie dokładnie należy zacząć kopać dokumenty, a także sprawdzi, czy poziom wód gruntowych wymaga ich specjalnej izolacji.