Zamieszkujący daną kamienicę mieszkańcy tworzą wspólnotę mieszkaniową. Taka wspólnota zawsze decyduje, jakie prace należy wykonać w danym roku i które powierzchnie wspólne wymagają natychmiastowego remontu oraz bieżącej konserwacji. Mieszkańcy nie zawsze się ze sobą zgadzają, więc warto podpisać umowę z administratorem.

Wspólnoty mieszkaniowe mają administratora

zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w KrakowieWbrew powszechnej opinii, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w krakowie nie należy do najłatwiejszych zadań. Mieszkańcy są różni i często dochodzi pomiędzy nimi do sporów. Z tego też powodu zarząd wspólnym mieniem powinien być oddany osobom trudniącym się tym zawodowo. Administrator zawsze pilnuje budżetu wspólnoty mieszkaniowej. Organizuje kilka razy do roku spotkania całej wspólnoty, podczas których podejmowane są uchwały w przedmiocie istotnych dla wspólnoty mieszkaniowej spraw, jak na przykład remont klatki schodowej, czy odnowa elewacji. Administrator zawsze uzyskuje w imieniu wspólnoty niezbędne decyzje, czy pozwolenia administracyjne. Nadto, reprezentuje wspólnotę na zewnątrz i dba o jej finanse. Zarządca jest odpowiedzialny za okresowe kontrole stanu budynku danej wspólnoty. Rozlicza zużycie gazu, prądu i wody. Wynajmuje firmę, która odpowiada za wywóz nieczystości, czy sprawdzanie szybów wentylacyjnych. Gdy któryś z mieszkańców ma w lokalu problem z zatkanymi rurami, wzywa pogotowie techniczne mające usunąć usterkę.

Nie ma najmniejszej przesady w stwierdzeniu, iż zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w krakowie winien zajmować się administrator. Nikt inny nie jest w stanie sprawować bezpośredniego nadzoru nad tym, co dzieje się w naszej wspólnocie mieszkaniowej. Firm zarządzających wspólnotami jest dużo, więc zawsze znajdziemy tę, która poprowadzi nasze interesy.